Privacy Beleid

 1. De identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:
  • Roald Kleist, roaldkleist (apenstaartje) demooistebestemmingen.nl
 2. De contactgegevens van de FG:
  • Roald Kleist, roaldkleist (apenstaartje) demooistebestemmingen.nl
 3. De doeleinden en rechtsgrond van de verwerking:
  • demooistebetemmingen.nl verwerkt geen gegevens. Cookies worden gebruikt door Google Ads om de kliks op de advertenties bij te houden.
 4. De (categorieën van) ontvangers van de persoonsgegevens:
  • Geen
 5. De bewaartermijn van de gegevens:
  • Ik bewaar geen gegevens.
 6. De rechten van de betrokkene, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering:
  • Ik bewaar geen gegevens, dus kun je ze ook niet inzien.
 7. Het recht van de betrokkene om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken:
  • Natuurlijk heb je dit recht.
 8. Dat de betrokkene een klacht kan indienen bij de relevante privacy toezichthouder:
  • uiteraard mag je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
 9. Of en waarom de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de gegevens niet worden verstrek:
  • Je bent niet verplicht gegevens te verstrekken.
 10. Of u gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en hoe u besluiten neemt:
  • Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.
 11. Als de gegevens van een andere organisatie zijn verkregen: de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen.
  • Ik gebruik geen gegevens van andere organisaties.